Görev Tanımı:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Genel Sekreteri, idari yapının düzenli, verimli ve koordineli çalışmasını sağlamakla yükümlü, Rektörlük Makamı’na bağlı, en üst düzey idari yetkilisidir.

Genel Sekreterlik Makamı, söz konusu yetki çerçevesindeki tüm işleri Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu’na rapor etmekle yükümlüdür.

Sorumluluklar:

 • Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzenli ve koordineli çalışmasını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu’nda raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazımı, dağıtımı ve saklanmasını sağlamak,
 • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararını, idari birimlere iletmek,
 • Rektörlük yazışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin olarak uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemi’nin performans ve iyileştirilmesi için ihtiyaçlar hakkında üst yönetime rapor vermek,
 • Üniversitenin yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması,
 • Rektör tarafından verilecek benzeri görevlerin yapılması.

Kalite Politikası

Kurucumuz olan İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı hedefleri doğrultusunda ilerlerken, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin amaçları doğrultusunda, idari yapılanmanın kalite politikası;

 • Yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın katılımı ile çevreye ve topluma karşı saygılı sorumluluk bilinci ile;
 • Bağlı olduğumuz yasal ve teknik mevzuatlara uyarak;
 • Sürekli gelişme ve iyileştirme ilkesine dayanarak;
 • Koşulsuz öğrenci ve çalışan memnuniyeti sağlamaya çalışarak;
 • Gelişen teknolojiyi takip ederek ve kendimizi geliştirerek;
 • En iyi, en güvenli ve istikrarlı hizmeti gerçekleştirmek;
 • Türk Eğitiminin gelişmesine katkıda bulunmak;

Kalite politikamızın esasını oluşturur.